10 i 11 lutego 2014 r. w Genewie, podczas  84  Sesji Komitetu ONZ do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej będzie miała miejsce obrona raportu okresowego z realizacji przez Polskę postanowień Konwencji  w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Okres sprawozdawczy obejmuje lata 2009 – 2011. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej złożyło alternatywny raport, z którego treścią można zapoznać się na stronie Komitetu: tbinternet.ohchr.org.

Dostępna jest również polska wersja raportu.

Udostępnij